Thi công xây dựng Công trình trụ sở làm việc Tập Đoàn AMV

Triển khai xây dựng là một trong những mảng hoạt động kinh doanh chủ đạo của Royalspace trong hơn 12 năm qua. Đồng hành trong các mảng Thiết kế và Thi công Nội Thất. Tại Royalspace xây dựng cơ bản luôn được chú trọng từ nhân lực đến trang thiết bị phục vụ chuyên sâu cho các công trình dự án có quy mô lớn. 

Triển khai dự án Trụ sở làm việc của Tập đoàn AMV chúng tôi triển khai đồng bộ từ khâu hoàn thiện thi công xây lắp đến hoàn thiện Cơ điện, nội thất... Dự án sớm được hoàn thành và đưa vào vận hành năm 2022.

  • Dự án : HQ AMV Group
  • Địa điểm : Thành Phố Hà Nội
  • Diện tích : 3000m2
  • Royalspace : Triển khai thi công Xây dựng cơ bản, Hoàn thiện nội ngoại thất toàn bộ cho dự án.