CÔNG TRÌNH KHÁCH SẠN

Công trình thiết kế khách sạn tiêu biểu

Lobby Malisa Hotel - Nam Dinh

Guest's Rooms Malisa Hotel - Nam Dinh

Lobby HBM Hotel - Yen Bai

Hoa Binh Minh Hotel - Yen Bai

Lobby Indigo Hotel - Ha Noi

Modern Twin Rooms Hotel - Tp Ho Chi Minh

Modern Double Rooms Hotel - Tp Ho Chi Minh

Indigo Restaurant - Ha Noi

Menditation Hotel & Spa - Quang Binh

The Palatial Ha Noi Hotel & Spa - Hang Bong, Hoan Kiem Ha Noi

Guest's Rooms Acoustic Hotel - Tho Nhuom, Ha Noi

Acoustic Ha Noi Hotel & Spa - Tho Nhuom, Ha Noi

Luxury Hotel Restaurant - Hoan Kiem, Ha Noi

Deluxe Suite Boutique Hotel - Hoan Kiem, Ha Noi

General Hotel Lobby - Hoan Kiem, Ha Noi

Little Home Boutique Hotel - Gia Ngu, Ha Noi

Olympia Boutique Hotel - Sapa , Lao Cai

The Legend Hotel - Sapa, Lao Cai

Noble Swan Boutique Hotel - Chan Cam, Ha Noi

Restaurant Little Home Boutique Hotel - Gia Ngu, Ha Noi